Ohjeet

Hakuohje

  • Yleinen hakuaika päättyy marraskuun alussa, ajankohta ilmoitetaan kunakin vuonna erikseen.
  • Haettava tutkimusapuraha pitkäaikaiseen toimintaan voi olla enintään 5000 euroa. Kustannusperusteinen apuraha tulee yksilöidä halvimman mukaan.
  • Hakemuksen tulee sisältää hakijaa koskevat henkilötiedot sekä koulutus- ja ammattitoiminta.
  • Hakemukseen liitettävä opiskelu- tai työsuunnitelma, selvitys oleskeluluvasta tai osallistumisesta opetus- tai muuhun tapahtumaan, puollot yms. Ei perusopintoihin eikä työharjoitteluihin, ei myöskään laitehankintoihin tai materiaalikustannuksiin.
  • Hakemuksia ei palauteta, myönnöstä ilmoitetaan 15.12. mennessä.
  • Hakuosoite: PL 857, 00101 Helsinki
  • Hakemusasiakirjat tulee toimittaa ensisijaisesti sähköpostitse. Pelkkä hakukirjelmä tulisi lisäksi toimittaa allekirjoitettuna postitse.